تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک میان پوهنځی تعلیم و تربیه‌ی پوهنتون تخار و ریاست اطلاعات و فرهنگ!

tu_admin
Sat, Jun 24 2023 12:41 PM
للل

چهارشنبه مورخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۲ه.ش مطابق به ۳ / ۱۲ / ۱۴۴۴ه.ق تفاهم ‌نامه‌ی همکاری مشترک میان ریاست پوهنحی تعلیم و تربیه‌ پوهنتون تخار و ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار در حضورداشت، مولوی ذبیح الله انصاری، رئیس اطلاعات و فرهنگ، پوهنوال محمدسالم کریمی، رئیس دانشکده تعلیم و تربیه و هیئت های دوجانب در دفتر ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار به امضا رسید.در آغاز پوهنوال محمدسالم کریمی، پیرامون تفاهم‌نامه و مفاد آن به هردو اداره معلومات مختصری ارائه دادند وامضای تفاهم‌نامه را در راستای بهبود وضعیت آموزش و پژوهش موثر و مفید دانستند. در ضمن از حمایت و استقبال رهبری و کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ اظهار قدردانی نمودند. سپس مولوی ذبیح الله انصاری، امضای تفاهم‌نامه را به خیر و فلاح جانبین توصیف نمودند و اذعان داشتند که اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ، آماده‌ی هرنوع همکاری با استادان و دانشجویان است. در ادامه، تفاهم‌نامه‌ی مذکور در حضورداشت استادان پوهنتون تخار و کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ به امضا رسید. به همین ترتیب برنامه با دعائیه‌ی خیر به پایان رسید.

Latest news

Tue, Feb 27 2024 4:27 PM
Background image

ورکشاپ رهبری پیشرفته در پوهنتون تخار تدویر یافت

ورکشاپ رهبری پیشرفته پوهنتون ها که از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای اعضای رهبری پوهنتون تخار(معاونین، روئسای پوهنحئ های هفتگانه وآمریت تضمین کیفیت) به خاطر بلند بردن ارتقای. . .

Tue, Feb 27 2024 4:22 PM
Background image

امضاء تفاهم نامه دوجانبه میان پوهنتون تخار و پوهنتون اسلامی بین المللی افغان

امضاء تفاهم نامه دوجانبه میان پوهنتون تخار و پوهنتون اسلامی بین المللی افغان جهت تبادل‌نظر و داشته های علمی اکادمکی بخاطر ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان یکی از بند های این تفاهم نامه. . .

Tue, Feb 27 2024 4:17 PM
Background image

امتحان دوره‌های عالمیه، عالیه و خامسۀ علمای کرام در پوهنتون تخار برگزار شد!

 امروز مٶرخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲ه.ش برابر با ۰۸ / ۰۷ / ۱۴۴۵ه.ق امتحان دوره‌های عالمیه، عالیه و خامسه‌ی علمای کرام با حضور داشت محترم مولوی عبدالحق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف، هیٲت. . .

BACK TO NEWS