کارگاه آموزش و رهنمایی طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی در دانشگاه تخار تدویر یافت

tu_admin
Fri, May 21 2021 10:55 PM
تت

1400 /حمل/ 18

کارگاه آموزشی سه روزه زیر عنوان آموزش طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی و رهنمایی ساخت پلان های کاری به هدف آشنا سازی مسوولین و کارمندان به موارد جدید در پروسه های ارزیابی اجراآت و فعالیت های مامورین ادارات از سوی معاونیت مالی و اداری دانشگاه تخار به همکاری و هماهنگی آمریت منابع بشری و مدیریت عمومی ارزیابی اجراآت و سوانح اداره دانشگاه تخار در سالون مرکز انکشاف مسلکی استادان تدویر گردید.

این کارگاه زیر نظر معراج الدین سیاس مدیر عمومی ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی راه اندازی گردیده و در آن رئیس دانشگاه، معاونین، رؤسای دانشکده ها، آمرین و مدیران بخش های اداری اشتراک داشتند.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار حین افتتاح این کارگاه روی اهمیت آموزش و کسب مهارت ها برای مامورین تاکید کرده و از همه مسوولین و کارکنان اداره دانشگاه خواست که طبق مکلفیت های خویش به کسب مهارت و آموزش های مسلکی پرداخته و در امر پیشبرد امور اداره به صورت مسلکی و آگاه از مسایل ضروری اداری به انجام فعالیت بپردازند.

قابل یاد آوری است که روش ارزیابی و نمره دهی در فورم ارزیابی مامورین خدمات ملکی اخیراً تغییر نموده و آموزش فورم جدید برای هر یک از مامورین خدمات ملکی ضروری پنداشته شده است.

Latest news

Sun, May 23 2021 11:00 AM
Background image

نشست در خصوص تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به سلسله برنامه صد روز صد مژده و آغاز "هفته تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی" طی دیداری با رهبری وزارت تحصیلات عالی ضمن استماع گزارش دستاورد ها، فعالیت ها و تطبیق. . .

Fri, May 21 2021 10:55 PM
Background image

کارگاه آموزش و رهنمایی طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی در دانشگاه تخار تدویر یافت

1400 /حمل/ 18

کارگاه آموزشی سه روزه زیر عنوان آموزش طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی و رهنمایی ساخت پلان های کاری به هدف آشنا سازی مسوولین و کارمندان به موارد جدید در. . .

Thu, May 20 2021 9:00 AM
Background image

آزمون کانکور عمومی و بست های تذکره الکترونیکی ولایت تخار مؤفقانه آغاز شد

آزمون کانکور عمومی و بست های تذکره الکترونیکی ولایت تخار مؤفقانه آغاز شد

30 ثور 1400

آزمون کانکور عمومی و بست های قراردادی اداره احصائیه در بخش تذکره الکترونیکی ولایت تخار مؤفقانه و. . .

BACK TO NEWS