سایت های مهم و ضروری برای دانشجویان و پژوهشگران

لیست تمامی سایتهای مهم علمی، پژوهشی با  دسترسی رایگان برای دانشجویان و پژوهشگران
 سایت های مهم و ضروری برای دانشجویان و پژوهشگران

1. ieeexplore.ieee.org
2. acm.org
3. link.springer.com
4. wiley.com
5. sciencedirect.com
6. acs.org
7. aiaa.org
8. aip.org
9. ajpe.org
10. aps.org
11. ascelibrary.org
12. asm.org
13. asme.org
14. bioone.org
15. birpublications.org
16. bmj.com
18. emeraldinsight.com
19. geoscienceworld.org
20. icevirtuallibrary.com
21. informahealthcare.com
22. informs.org
23. ingentaconnect.com
24. 
iop.org
25. jamanetwork.com
26. joponline.org
27.
 jstor.org
28.
 mitpressjournals.org
29. nature.com
30. nrcresearchpress.com
31. oxfordjournals.org
32. royalsocietypublishing.org
33. rsc.org
34. rubberchemtechnol.org
35. sagepub.com
36.
 scientific.net
37. spiedigitallibrary.org
38. springermaterials.com
39.
 tandfonline.com
40.
 theiet.org


معرفی سایت هایی جهت دانلود رایگان کتاب 


◾️www.ketabnak.com
◾️www.urbanity.ir
◾️www.98ia.com
◾️www.takbook.com
◾️www.irpdf.com
◾️www.parsbook.org
◾️www.irebooks.com
◾️www.farsibooks.ir
◾️www.ketabesabz.com
◾️www.readbook.ir


سایتهای مهم علمی،پژوهشی

◾️www.digitallibraryplus.com
◾️www.daneshyar.net 


بانک های اطلاعاتی

◾️www.umi.com/pqdauto
◾️www.search.ebscohost.com
◾️www.sciencedirect.com
◾️www.emeraldinsight.com
◾️www.online.sagepub.com
◾️www.springerlink.com
◾️www.scopus.com
◾️http://apps.isiknowledge.com
◾️www.anjoman.urbanity.ir


پایان نامه های داخلی و خارجی

◾️www.irandoc.ac.ir
◾️www.urbanity.ir
◾️www.umi.com/pgdauto
◾️www.mhrn.net
◾️www.theses.org


مقالات فارسی

◾️www.urbanity.ir
◾️www.shahrsaz.ir
◾️www.magiran.com

◾️www.civilica.com
◾️www.sid.ir


کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

◾️www.nlai.ir
◾️www.loc.gov
www.bl.uk


دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:

◾️http://eric.ed.gov


اطلاعات عمومی کشورها:

◾️www.worldatlas.com


مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:

◾️www.infolibrarian.com


آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

◾️www.findarticles.com


کتابخانه الکترونیک

◾️www.digital.library.upenn.edu/books


رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس:

◾️www.srco.ir 


دانشنامه آزاد اینترنتی:

◾️www.wikipedia.org


دسترسی به متن کامل پایان نامه های 435 دانشگاه از24 کشور اروپایی:
 

◾️http://www.dart-europe.eu/basic-search.php


دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه کالیفرنیا:

◾️http://escholarship.org/


دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE:

◾️https://www.lib.utk.edu/


دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی دانشگاهی:

◾️http://www.oalib.com/


دسترسی به پایان نامه های الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام:

◾️http://etheses.nottingham.ac.uk/


دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال های سایت In Tech:

◾️http://www.intechopen.com/


دسترسی رایگان به مقالات علمی ، دانشگاه McGill:

◾️http://digitool.library.mcgill.ca/R


دسترسی رایگان به مقالات علمی، مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه استنفورد:

◾️http://highwire.stanford.edu/


دسترسی به مقالات و متون علمی پایگاه Proceeding of the National Academy of Sciences ایالت متحده ی آمریکا:

http://www.pnas.org