برگزاری ورکشاپ یک روزه CV نویسی برای محصلان پوهنتون تخار

tu_admin
Wed, Jun 12 2024 11:31 AM
بلی

ورکشاپ یک روزه بتاریخ (۱۴۰۳/۳/۱۵مطابق ۱۴۴۵/۱۱/۲۷) تحت  عنوان( CV نويسی ونگارش نامه نويسی)جهت آشنایی محصلان در Cvنویسی ونگارش نامه نويسی برای(۵۰) تن ازمحصلان پوهنځی های هفتگانه پوهنتون تخار ازطرف آمریت انسجام خدمات  محصلان درهماهنگی با آمریت انکشاف مسلکی استادان درسالون جلسات(PDC)دایرگردید۰ دراین محفل محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، محترم قاری محمد بشیر مجاهد معاون امور علمی و محترم مولوی محمدعظیم حقانی معاون امور محصلان حضورداشتند۰ درابتدا محفل باتلاوت چند از آیات کلام الله مجید توسط یک تن ازمحصلان آغازشد۰ سپس محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار پیرامون اهمیت ورکشاپ صحبت نموده به محصلان گفت: این یک چانس طلای ویک فرصت خوب است باید ازآن استفاده درست نموده مشکلات که درCVنویسی  و دیگرمشکلات درسی، تحقیقی وانواع آنراشمامیتوانیداز طریق سعی وتلاش وجستجو شبانه روزی مشکلات تحصیلی خویش را حل نمائید، تابتوانید مسوولیت خودرا در قبال جامعه وطن خود اجرا نمائید۰ وهمچنان ازبرگزاری کننده گان ورکشاپ مذکور نیز تشکری نمود۰دراخیر برای محصلان تصدیق نامه ازطرف آمریت انسجام خدمات محصلان توزیع گردید

Latest news

Sat, Jun 29 2024 8:38 AM
Background image

محفل برنامه افتتاحیه پروسه اخذ امتحان کانکور سال (۱۴۰۳)در پوهنتوتخارتدویر یافت۰

  این محفل باحضورداشت محترم الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره‌ ملی امتحانات کشور، محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، معاونین، استادان وکارمندان اداری پوهنتون، معاون. . .

Sat, Jun 29 2024 8:38 AM
Background image

محفل برنامه افتتاحیه پروسه اخذ امتحان کانکور سال (۱۴۰۳)در پوهنتوتخارتدویر یافت۰

  این محفل باحضورداشت محترم الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره‌ ملی امتحانات کشور، محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، معاونین، استادان وکارمندان اداری پوهنتون، معاون. . .

Mon, Jun 24 2024 2:37 PM
Background image

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!باحضور داشت محترم مولوی کمال  الدین منیب رئیس پوهنتون تخار ومحترم قاری محمد امیر صادق معاون مالی و اداری. . .

BACK TO NEWS