امضای تفاهم نامه میان ریاست دانشگاه ومعارف ولایت تخار

tu_admin
Sat, Jul 25 2020 10:24 AM
ا

تفاهم نامه عملی سازی ارتقای سویهی تحصیلی معلمین مکاتب تخار میان دانشگاه تخار و ریاست معارف امضأ شد

24 سرطان 1399

تفاهم نامه‌ی که میان وزارت های تحصیلات عالی، معارف و کار و امور اجتماعی به منظور ارتقای سویه‌ی تحصیلی معلمان چهارده پاس برحال مکاتب به امضا رسیده بود، کار عملی سازی و تطبیق آن طی یک تفاهم نامه‌ی جداگانه میان ریاست دانشگاه تخار و ریاست معارف ولایت تخار در دفتر کاری رئیس دانشگاه تخار از سوی پوهندوی خیرالدین خیرخواه و داکتر روح الله محقق رئیس معارف ولایت تخار با حضورداشت پوهنمل کریمه مفردزاده معاون امور محصلان، پوهندوی محمد سالم کریمی رئیس دانشکده‌ی تعلیم و تربیه، پوهنمل زمری واجد آمر تحقیقات علمی و امور استادان، سیدکلیم الله فرهنگ آمر امور محصلان و عبدالقادر ضیایی مدیر عمومی دفتر دانشگاه تخار به امضأ رسید.

بر بنیاد مواد این تفاهم نامه، قرار است تمامی معلمان چهارده پاس برحال مکاتب معارف ولایت تخار طی پنج سال آینده جهت ارتقای سویه‌ی تحصیلی به دانشگاه تخار معرفی و تا سویه‌ی لیسانس تحصیل خواهند کرد.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار تطبیق این تفاهم نامه را یک امر لازمی دانسته و به عملی سازی آن متعهد است.

با این حال داکتر روح الله محقق رئیس معارف ولایت تخار نیز از آمادگی همکاری اداره دانشگاه تخار ابراز خرسندی نموده و تطبیق این برنامه را در ارتقای سطح دانش آموزگاران معارف یک گام مؤثر تلقی کرد که با تکمیل مؤفقانهی این پروسه، معارف افغانستان استوارتر از قبل عرضه‌ی خدمت می‌نماید که باعث پیشرفت جامعه خواهد شد.

قابل یاد آوری است که پروسهی جذب معلمان پس از میان برداشتن محدودیت های قرنطینه به زودی آغاز خواهد شد

Latest news

Sun, May 23 2021 11:00 AM
Background image

نشست در خصوص تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به سلسله برنامه صد روز صد مژده و آغاز "هفته تعلیمات مسلکی و تحصیلات عالی" طی دیداری با رهبری وزارت تحصیلات عالی ضمن استماع گزارش دستاورد ها، فعالیت ها و تطبیق. . .

Fri, May 21 2021 10:55 PM
Background image

کارگاه آموزش و رهنمایی طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی در دانشگاه تخار تدویر یافت

1400 /حمل/ 18

کارگاه آموزشی سه روزه زیر عنوان آموزش طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی و رهنمایی ساخت پلان های کاری به هدف آشنا سازی مسوولین و کارمندان به موارد جدید در. . .

Thu, May 20 2021 9:00 AM
Background image

آزمون کانکور عمومی و بست های تذکره الکترونیکی ولایت تخار مؤفقانه آغاز شد

آزمون کانکور عمومی و بست های تذکره الکترونیکی ولایت تخار مؤفقانه آغاز شد

30 ثور 1400

آزمون کانکور عمومی و بست های قراردادی اداره احصائیه در بخش تذکره الکترونیکی ولایت تخار مؤفقانه و. . .

BACK TO NEWS