امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و پوهنتون البیرونی!

tu_admin
Wed, May 29 2024 7:17 AM
لل

تفاهم نامه دوجانبه توسط محترم قاری محمد بشیر مجاهد معاون امور علمی پوهنتون تخار و محترم پوهندوی گل آقا انوری معاون تحقیقات و مجله علمی پوهنتون البیرونی بتاریخ (۱۴۰۳/۳/۸ مطابق ۱۴۴۵/۱۱/۱۹) در دفتر ریاست پوهنتون تخار به امضاء رسید۰ باامضای این تفاهم نامه همکاری دوجانبه جهت ارتقای ظرفیت استادان وکارمندان اداری هردو پوهنتون متذکره و ایجاد همکاری در بخش های علمی، تحقیقی، اداری و فرهنگی همدیگر را همکاری نموده تجارب خودرا بایکدیگر شریک خواهند ساخت، این کار باعث توسعه و پیشرفت هردو نهاد علمی میگردد۰ دراخیرطرفین تعهد نموده اند که مواد تحریر شده تفاهم نامه راتطبیق واجرانمایند۰

Latest news

Wed, Jun 12 2024 11:31 AM
Background image

برگزاری ورکشاپ یک روزه CV نویسی برای محصلان پوهنتون تخار

ورکشاپ یک روزه بتاریخ (۱۴۰۳/۳/۱۵مطابق ۱۴۴۵/۱۱/۲۷) تحت  عنوان( CV نويسی ونگارش نامه نويسی)جهت آشنایی محصلان در Cvنویسی ونگارش نامه نويسی برای(۵۰) تن ازمحصلان پوهنځی های هفتگانه پوهنتون. . .

Wed, Jun 12 2024 10:29 AM
Background image

افتتاح مسابقات ورزشی تورنمنت بهاری سال ۱۴۰۳ پوهنتون تخار تدویر یافت؛

مسابقات تورنمنت بهاری پوهنتون تخار که توسط کمیته ورزشی و رهبری این پوهنتون میان پوهنځی های  هفت گانه به تاریخ ۱۴۴۵/۱۲/۱ ه ق مطابق ۱۴۰۳/۳/۱۹ آغازگردید.

محفلی که به این مناسبت در چمن. . .

Wed, Jun 12 2024 10:23 AM
Background image

جلسه نوبتی کمیته اصلی تضمین کیفیت پوهنتون تخار تدویریافت؛

جلسه تضمین کیفیت به رهبری محترم قاری محمد بشیر مجاهد معاون امور علمی واعضای محترم جلسه در سالون جلسات تضمین کیفیت به تاریخ( ۱۴۴۵/۱۲/۲ )ه ق مطابق(۱۴۰۳/۳/۲ ه ش)آغازگردید۰

ابتدا جلسه. . .

BACK TO NEWS