محفل افتتاح کورس های آموزشی رایگان در پوهنتون تخار

tu_admin
ااا

محفل افتتاح کورس های آموزشی رایگان زبان های ملی وبین المللی ازطرف وزارت محترم تحصیلات عالی قبلاً راه اندازی گردیدبود. بعد از پروسه ثبت نام محصلان بتاریخ ( ۱۴۰۳/۲/۱۲مطابق ۱۴۴۵/۱۰/۲۲ )درپوهنتون تخار رسماً آغازشد۰ این محفل که ازطرف آمریت محترم انسجام خدمات محصلان باحضورداشت محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، روئسای پوهنځی های حقوق وعلوم سیاسی، رئیس پوهنځی زبان ادبیات، استادان وکارمندان اداری درتالارکتابخانه مرکزی دایرگردید۰ دراین محفل محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار ضمن خوش آمدگویی به محصلان گفت: ایجاد چنین کورس های آموزشی از ابتکارات وزارت محترم تحصیلات عالی است۰ این یک فرصت بزرگ طلایی است باید ازآن استفاده عظیمی نموده۰ دریاد گیری زبان های ملی و بین المللی جهت رسیدن به هدف ترقی و پشیرف کشور سعی تلاش نمائید۰ هدف از راه اندازی کورس های آموزشی بخاطر ارتقای ظرفیت محصلان جهت یادگیری زبان های ملی وبین المللی درسطح پوهنتون تخار می باشد۰ درآخرمحفل بادعاییه خیرخاتمه یافت

Latest announcements

Wed, May 22 2024 9:51 AM
Background image

اطلاعیه فراخوان اخذ مقالات علمی

قرار است پوهنتون تخار در سال جاری نخستین کنفرانس ملی تحت عنوان «مدیریت منابع طبیعی و نقش آن در توسعه پایدار افغانستان» را برگزار نماید.

بناَ از تمام استادان نهاد های تحصیلات عالی . . .

Wed, May 22 2024 9:44 AM
Background image

محفل افتتاح کورس های آموزشی رایگان در پوهنتون تخار

محفل افتتاح کورس های آموزشی رایگان زبان های ملی وبین المللی ازطرف وزارت محترم تحصیلات عالی قبلاً راه اندازی گردیدبود. بعد از پروسه ثبت نام محصلان بتاریخ ( ۱۴۰۳/۲/۱۲مطابق ۱۴۴۵/۱۰/۲۲ )درپ . . .

Back to announcements