دیپارتمنت ها

دیپارتمنت فقه و قانون 

1-تاریخچه دیپارتمنت فقه وقانون

دیپارتمنت فقه وقانون بعداز تأسیس پوهنحئی شرعیات در سال 1370 در چارچوب پوهنتون عبدالله ابن مسعود در پشاور پاکستان و بعداز انتقال آن در سال 1373 به ولایت تخار، درسال 1374 ایجاد و به فعالیت های اکادمیک خود آغاز نمود. ازسال 1377 الی ختم سال 1380 به اثر جنگ، نا امنی و تسلط گروه طالبان در منطقه، این دیپارتمنت به مانند دیپارتمنت های فاکولته های دیگر پوهنتون به روی فرزندان کشور مسدود گردید. و با روی کار آمدن اداره موقت و با شروع سال 1381، این نهاد تحصیلی فعالیت های اکادمیک خویش را از سر گرفت و در مسیر کاروان تحصیلی راه خود را گشود و تا سال1397 به تعداد 835 تن فارغ التحصیل به جامعه تقدیم نموده است. این خود در حقیقت دست آورد بزرگی در راستای تحصیل و تربیت نسل جوان می باشد.

 

2-تحلیل وضع موجود دیپاتمنت

دیپارتمنت فقه و قانون بر مبنای پلان استراتیژیک قبلی(1394- 1398) دارای اهداف در بخش های تحقیقات علمی، تطبیق سیستم آموزشی کریدت، بازنگری و معیاری سازی نصاب درسی مطابق سیستم آموزشی کریدت، تقویت کلینیک حقوقی، تدویر کورس های قانون جزا برای محصلین، ارتقای استادان به رتبه های علمی بالاتر، و ارتقای ظرفیت علمی از طریق درجات تحصیلی ماستری ودوکتورا، بهبود و ارتقایی کیفیت تدریس تطبیق برنامه ارزیابی خودی، تطبیق روشهای جدید، فراهم سازی استفاده از تکنالوژی معاصر برای استادان در پروسه تحقیق وتدریس، فراهم آوری سهولت های لازم جهت آموزش کمپیوتر وزبان های خارجی برای استادان و محصلین وتوجه لازم به سرسبزی محیط پوهنتون با غرس نهال ها ومراقبت آن، بوده است.

 

3-اعضای کادر علمی دیپارتمنت در سال تحصیلی 1397

دیپارتمنت فقه و قانون درسال 1397 دارای 9 تن استاد بوده، ازآن جمله 1 تن آن دکتور و 1 تن شامل دکتورا و 2 تن ماستر و 1 تن شامل برنامه ماستری و 1 نفر مافوق لیسانس و 3 تن لیسانس میباشد. از این جمله  2نفر  پوهنوال، 1 نفر پوهندوی، 4 نفر پوهنمل، 1 نفر پوهنیار و1 نفر پوهیالی می باشد.

 

1-تعداد محصلان

تعداد محصلان دیپارتمنت فقه وقانون درسال تحصیلی1397 (207) تن میباشد که در جدول زیر است نشان داده شده است:

 

2-دست آورد های دیپارتمنت فقه وقانون

 دیپارتمنت فقه وقانون به دست آوردهای ذیل نایل گردیده است:

صنف ها

صنف اول

صنف دوم

صنف سوم

صنف چهارم

مجموعه

تعداد

56

46

44

61

207

 

 

 

 

 

 دیپارتمنت فقه وقانون درسال 1394 دارای 331 محصل در چهار صنف درسی به ترتیب ذیل داشته است:

صنف اول

صنف دوم

صنف سوم

صنف چهارم

مجموعه

69

110

86

66

331