اعلان 17بست رتبه سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم ریاست پوهنتون تخار.

tu_admin
Wed, Aug 30 2023 7:58 AM
ثثث

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون تخار  به منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان پیرامون اصلاح وایجاد اداره سالم جذب نیروی بشری لایق شایسته متخصص بست های رتبه سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم اخود را ز طریق پروسه رقابت آزاد از تاری

Related VacanciesShow all

Back to vacancies