دیوگرافی

بیوگرافی رئیس پوهنځی

 

 

ایمیل آدرس: qadir.nabizada456@gmail.cam

نمبرموبایل: 0700070456

بیوگرافی پوهنمل عبدالقدیر نبی زاده رئیس پوهنحی زراعت پوهنتون تخار

پوهنمل عبدالقدیر نبی زاده فرزند محمد نبی در سال1350 در قریه فراجغانی های ولسوالی کشم ولایت بدخشان در یک خانواده متدین وزراعت پیشه چشم به دنیا کشوده و تعلیمات ثانوی و بکلوریا خود را درلیسه سید جمال الدین افغان در شهر پشاور پاکستان در سال 1371 به اتمام رسانید. وی در سال1372 شامل پوهنحی زراعت پوهنتون کابل گردید و در سال1380 از رشته اگرانومی آن پوهنحی با نمرات عالی به سویه لیسانس فارغ التحصیل گردید.

در سال 1381 افتخار عضویت کادر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار را کسب نمود. موصوف نظر به پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره 3449 مورخ 1388/6/1 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست اول به حیث رئیس پوهنحی زارعت پوهنتون تخار تقرر حاصل کرد وی از تاریخ 1388/6/1 الی 1392/9/27 به حیث رئیس پوهنحی زراعت ایفای وظیفه نموده و در سال 1392 با استفاده از یک بورسیه تحصیلی دولتی جهت اخذ درجه ماستری عازم کشور تاجکستان گردید. و در سال1394 بعد از تکمیل موفقانه ای پروگرام ماستری در رشته اگرانومی از پوهنتون زراعتی تاجکستان دیپلوم فراغت را بدست آورد، علاوتاَ در طول این دوره در کمیته ها وشورا ها عضویت فعال داشته است، موصوف به اساس پیشنهاد مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و حکم شماره 970 مورخ 1397/5/24 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس پوهنحی زراعت تقرر حاصل نموده اند. وی در حدود دورساله و هشت مقاله علمی را در ژورنال های ملی و بین المللی بدست نشر سپرده است. هنچنان وی به حیث استاد فعال در دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مصروف تربیه نسل جوان و کادر فنی ساحه زراعت میباشد.

موصوف به زبان های دری و پشتو تسلط کامل داشته و به زبان انگلیسی بدلدیت دارد