دیپارتمنت ها

دیپارتمنت اگرانومی

دیپارتمنت اگرانومی که یکی از بخشهای عمدۀ علوم نباتی است، جز مهم پروگرام درسی دانشکدۀ زراعت را تشکیل می دهد. روی همین منظور درسال 1381 بحیث یک دیپارتمنت مستقل در دانشکدۀ زراعت به فعالیت آغاز نمود. هدف عمده واساسی این دیپارتمنت تعلیم وتربیه جوانان بصورت نظری وعملی در ساحات ذیل می باشد، آشنائی محصلین در بخش وراثت ونسلگیری نباتات، مطالعات نظری وعملی عمده زراعتی، طرق مختلف کنترول گیاهان هرزه در مزارع، طرق استفاده از وسایل عصری زراعتی در تولید بهتر نباتات.محصلان کارهای تجربی وتحقیقاتی شانرا در فارم دانشکدۀ زراعت انجام می دهند، همچنان محصلین سال چهارم جهت کسب معلومات وآگاهی به روش های جمع آوری مواد به منظور نوشتن مسایل تحقیقی، ارایه سیمینار ها در موضوعات مختلف زراعتی به کتابخانه ها، ریاست زراعت  مالداری، آبیاری و مواد غذایی و سایر مراجع مراجعه می نمایند.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت اگرانومی:

1.پوهندوی دکتور محمدصفر نوری

 1. پوهندوی عین الدین امانی آمردیپارتمنت

 2. پوهنمل عبدالقدیر نبی زاده

 3. پوهنمل برهان الدین وقار

 4. پوهنمل جاهد احمد شمس

 5. پوهنمل سید یونس امینی

 6. پوهنمل محمد حسین فایق

 7. پوهنیار رامین رائی

 8. پوهیالی پروانه احمدی

 

دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی :

این دیپارتمنت در سال 1391 در چوکات دانشکدۀ زراعت ایجاد گردید. هدف اساسی دیپارتمنت تقدیم یک برنامه درسی اختصاصی به سویه لیسانس در ساحه اقتصاد زراعتی، ترویج  و پلانگذاری زراعتی میباشد. محصلان این دیپارتمنت مکلف اند که علاوه بر کورسهای اختصاصی وعمومی دیپارتمنت، کورس های اساسی زراعتی عمومی واقتصاد را در دیپارتمنت های مربوطه این دانشکدۀ تعقیب نمایند تا به اخذ درجه لیسانس نایل گردند.

 اعضای کادر علمی دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی:

1- پوهنیار سیدعالم صمیم آمر  دیپارتمنت

2- نامزد پوهنیار سید ثناالله حبیبی

3-  پوهیالی حسیب الله مشعر

 

 

دیپارتمنت علوم حیوانی:

دیپارتمنت علوم حیوانی در سال  1391 شروع به فعالیت نموده وهدف آن تربیه محصلان در ساحات مختلف علوم حیوانی از قبیل تربیه وتغذیه گاوهای شیری وگوشتی، تربیه مرغهای خانگی به مقصد تولید تخم وگوشت، تربیه و پرورش گوسفند و بز، تزئید محصولات فارم از  طریق تربیه و پرورش انوع حیوانات فارم میباشد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت علوم حیوانی:

 1. پوهنمل سیدرحیم الله مشفق آمردیپارتمنت

 2. پوهنمل محمدحسن عابدی

 3. پوهنیار رضوان الله رافد

 4. پوهنیار محمدحامد اعتمادی

 5. پوهنیار محمدفوارد فرزام

 

دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری)

دیپارتمنت هارتیکلچر در سال 1393 عملا آغاز به فعالیت نموده است. هدف از تاسیس این رشته تربیه جوانان در بخش های تولید سبزیجات، میوه جات و تکثیر نباتات زینتی میباشد.  چون  کشورما از لحاظ اقلیمی و شرایط خاک بستر مناسبی برای تولید میوه جات و سبزیجات میباشد فارغ التحصیلان بخش باغداری میتوانند در این راستا نقش سازنده و موثری در تولید میوه جات و سبزیجات با کیفیت مطابق به ستندرد و سلیقه خریداران داشته باشند. همچنان شکوفایی حرفه باغبانی به مدیریت صحیح و سالم نیاز دارد که تنها کادر فنی باغداری میتواند در این عرصه سهم بسزا داشته باشد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت هارتیکلچر

1-   پوهنمل عبدالباری اندیشمند آمر دیپارتمنت

2-   پوهنمل عبدالرسول عطایی

3-   نامزد پوهنیار فدامحمد نظری

ایجاد دیپارتمنت های جدید

 با در نظر داشت نیازمندی‌های شدید در زمینه ارایه خدمات بهتر درجامعه، یکی از اهداف عمده تحصیلات ‎عالی به سویه ملی، برآورده ساختن نیازهای انکشافی جامعه به نیروی کار متخصص و تحصیل کرده می‎باشد، بناءً حین ایجاد نهادها و یا انکشاف برنامه‎های جدید تحصیلی به برآورده شدن این هدف، توجه اساسی صورت گیرد.

دانشکده زراعت دیپارتمنت های ذیل را ایجاد خواهد نمود.

 1. دیپارتمنت بیوتکنالوژی وتولید تخم های بذری

 2.  دیپارتمنت محیط زیست

 3. دیپارتمنت حفاظه نباتات

 4. دیپارتمنت جنگلات

 5. دیپارتمنت خاکشناسی