بیوگرافی رئیس دانشکده زبان ادبیات

 

 

بیوگرافی رئیس دانشکده زبان و ادبیات

 نشانی برقی: sayeedabdullah714@gmail.com

شماره‌ی تماس: 0700285082 ، 0777285082

پوهنیار سیدعبدالله حبیب زاده فرزند الحاج سیدحبیب الله هاشمی در سال 1358 هجری شمسی در دهکدۀ خانقاه، مرکز ولسوالی ورسج ولایت تخار در یک خانوادۀ متوسط الحال چشم گشود. در هفت ساله گی شامل مکتب گردید و در سال 1375 از لیسۀ سیدظهورالدین شهید، مرکز آن ولسوالی به سویۀ بکلوریا فارغ گردیده  و باسپری نمودن امتحان کانکور در دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه بلخ پذیرفته شد اما سقوط شمال افغانستان توسط طالبان دروازه های دانشگاه ها بسته شد و از ادامۀ تحصیل بازماند. در زادگاه خویش به صفت معلم رضاکار بدون کدام امتیاز مشغول تدریس فرزندان آن ولا گردید.

با روی کارآمدن حکومت موقت و از بین رفتن رژیم طالبان شامل کانکور 1380 در ولایت کندز گردید و در دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه کابل پذیرفته شد. درسال 1384 هـ. ش. از دیپارتمنت فارسی دری به سویۀ لیسانس با نمرات بلند فارغ التحصیل شد. در سال 1385 به صفت مامور تدریسی دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه تخار در بست شش اشغال وظیفه نمود و یک سال بعد با دادن امتحان کادری و ارایۀ سیمنار در دیپارتمنت دری دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه کابل به صفت نامزد پوهیالی در دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه تخار قبول گردید. درسال 1392 با استفاده از بورسیۀ دولتی شامل برنامۀ کارشناسی ارشد ( ماستری ) دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه کابل گردید. درسال 1393 این برنامه را موفقانه سپری نموده و با بدست آوردن دیپلوم ماستری به دانشگاه تخار برگشته و مصروف تدریس و تحقیق می باشد. بنا بر پیشنهاد دانشگاه تخار عنوانی وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست دوم به حیث رئیس دانشکدۀ زبان وادبیات دانشگاه تخار از تاریخ 1 / 2 / 1398 مقرر گردید. و مصروف امور تدریسی و اداری در این دانشکده می باشد.