بیوگرافی رئیس دانشکده زبان ادبیات

پوهنوال مطیع الله حکیمی رییس دانشکدهی زبان و ادبیات

پوهنوال مطیع الله حکیمی فرزند غلام نقشبند در 18 جدی سال 1358 در یک خانواده‌ی روحانی و متدین در قریه‌ی قپانگر شهرستان فرخار ولایت تخار چشم به جهان گشود. دروس ابتدایی خواندن، نوشتن، قرائت قرآن کریم و اساسات زبان عربی، تفسیر، حدیث و فقه اسلامی را نزد پدر خود فرا گرفت. از سن 7 سالگی به مکتب ابتدایی قریه رفته و تا صنف سوم در آن جا درس خواند. دوره‌های ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در مکتب لیسه‌ی صمیمی شهید در شهر فرخار به پایان رسانیده و در سال 1377 هجری خورشیدی با به دست آوردن نمرات اعلی از آن فارغ گردید.

موصوف پس از روی‌کار آمدن اداره‌ی موقت، در زمستان سال 1380شامل امتحان کانکور  گردیده و  از این طریق به دیپارتمنت فارسی دری  دانشکدهی زبان و ادبیات دانشگاه تخار راه یافت و پس از چهار تحصیل در سال 1384 با به دست آوردن نمرات کادری از این دیپارتمنت به سویه‌ی کارشناسی فارغ گردید.

 استاد مطیع الله حکیمی پس از فراغت از تحصیل دوره‌ی کارشناسی، از سوی استادان گروه فارسی دری پیشنهاد تقرر در کادر علمی و همکاری تدریس به ایشان داده شد. او پس از سپری نمودن سیمینار ارزیابی صلاحیت تدریس در دانشگاه تخار و سپری نمودن امتحان کادری در دانشگاه کابل، به حیث نامزد پوهیالی در دانشگاه تخار تقرر حاصل نموده و پس از یک‌ سال دوره‌ی آزمایشی به صفت پوهیالی و همکار استاد مقرر گردید.

موصوف در زمستان سال 1383 در جریان تحصیل در جمله‌ی یک گروپ از محصلان ممتاز دانشگاه‌های کشور، در یک بورس سیاحتی به آلمان رفته و در آن‌جا علاوه بر سیاحت و بازدید اماکن تاریخی، فرهنگی و دانشگاه‌ها، یک دوره‌ی آموزشی را کاربرد تکنالوژی معلوماتی را نیز سپری کردند. و در زمستان سال 1393 همراه با 14 تن از استادان دانشگاه‌های دیگر در یک بورس کوتاه مدت آموزش روش تحقیق و تدریس به ایالات متحد امریکا رفته و در دانشگاه پوردیو ایالت اندیانا، مدت دو ماه و ده روز روش‌های نوین تدریس در دانشگاه و تحقیق علمی را فرا گرفته و این دوره‌ی آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانید. در جریان این سفر از صنف‌های درسی و روش‌های تدریس استادان زبان‌شناسی دانشگاه پوردیو بازدید کرده و همراه ایشان در باره‌ی تجارب تدریس و  تحقیق در زبان شناسی به تبادل نظر پرداخت. این دوره‌ی آموزشی و تبادل افکار با استادان امریکایی در کاربرد روش‌های نوین تدریس در زبان‌شناسی برای ایشان بسیار مفید تمام شد، طوری‌که استفاده از آن تجارب و روش‌ها تأثیر ژرفی در کار و فعالیت اکادمیک موصوف به جا گذاشت.

او در سال‌های 1394 1395 تحصیل دوره‌ی کارشناسی ارشد خود را در دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری دانشگاه کابل به طور داخل خدمت پیش برده و با کسب درجه‌ی امتیاز از آن‌جا فارغ گردید.

موصوف بر زبان‌های انگلیسی و عربی تسلط داشته و در کارهای تدریسی و پژوهشی خود از منابع و آثار این دو زبان استفاده کرده است.

استاد مطیع اله حکیمی در حال حاضر دارای رتبۀ علمی پوهنوال بوده از مدت هژده سال بدین سو در دانشگاه تخار به حیث عضو کادر علمی آن، فعالیت دارد و تا کنون مضمون‌های مختلف بخش زبان شناسی را در دانشگاه تخار تدریس نموده و چندین کتاب‌ درسی و مقاله‌ی علمی در این بخش به نشر رسانیده است. ایشان همچنان در کمیته‌ها و شوراهای مختلف در دانشگاه تخار فعالیت کرده است. موصوف چندین سال با جریده‌ی تخارستان ارگان نشراتی ریاست اطلاعات و فرهنگ و لایت تخار همکاری داشته و مقاله‌های متنوع ادبی و اجتماعی از ایشان در این نشریه به چاپ رسیده است.

استاد مطیع الله حکیمی همچنان در پستهای مختلف اداری دانشکدهی زبان و ادبیات کار کرده است. ایشان از سال ۱۳۹۷ تاماه دلو ۱۴۰۱ به حیث آمر دیپارتمنت فارسی دری موفقانه ایفای وظیفه نموده و از ماه دلو ۱۴۰۱ تا این دم به حیث رییس دانشکده ایفای وظیفه مینمایند.

کمیته‌های کاری دانشگاه تخار که پوهنوال مطیع الله حکیمی در آن‌ها کار کرده است:

کمیته‌ی فرهنگی و نشرات 1385- 1388،

کمیته‌ی تحقیق 1396-1399،

کمیته‌ی ارتفای کیفیت 1397-1398،

کمیته‌ی ترفیعات 1399،

کمیته‌های کاری دانشکده‌ی زبان و ادبیات که او در آن‌ها فعالیت انجام داده است:

رییس کمیته‌ی تحقیق 1396-1399،

رییس کمیته‌ی ارتقای کیفیت 1397-1398،

پوهنوال مطیع الله حکیمی همچنان در سال‌های 1396-1397 و ۱۴۰۱ به حیث مهتمم مسؤول مجله‌ی علمی دانشگاه تخار، کار کرده‌اند.

آثار علمی چاپ شده

 1. زبان‌شناسی تاریخی- مقایسی (کتاب درسی دانشگاهی) 1398،
 2.  تاریخ مختصر زبان‌شناسی (کتاب درسی دانشگاهی) 13998،
 3.  مبادی زبان‌شناسی (1) (کتاب درسی دانشگاهی) 1398،
 4. مبادی زبان‌شناسی (2) (کتاب درسی دانشگاهی) 1398،
 5.  نحو زبان فارسی دری (1) (کتاب درسی دانشگاهی) 1398،
 6. نحو زبان فارسی دری (2) (کتاب درسی دانشگاهی) 1398،
 7. درآمدی بر زبان‌شناسی عمومی (کتاب درسی دانشگاهی) 1399،
 8.   سیمای عمر فاروق (رض) در مثنوی مولانا (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی خراسان اکادمی علوم افغانستان)،
 9. دو رویکرد  جدید در زبانشناسی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی خراسان اکادمی علوم افغانستان)،
 10. حدود جابهجایی  پسینه‌ی را در جمله‌ی هستهیی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی خراسان اکادمی علوم افغانستان)،
 11. ویژگیهای نثر فنی در «المعجم» (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،
 12. جایگاه پیبست نکره «ـ ی» در گروه توصیفی (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،
 13. نقش گتارها در توصیف ساختار جمله‌های زبان (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،
 14. ویژگیهای دستور زبان از نگاه زبانشناسی نوین (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،
 15. وجه فعل و کاربرد آن در زبان فارسی دری (مقاله‌ی تحقیقی در مجله‌ی علمی دانشگا تخار)،
 16. ویژگی‌های سبکی شعر جمشید شعله (مقاله‌ی تحقیقی  در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،
 17. امکانات واژهسازی در زبان فارسی (مقاله‌ی تحقیقی  در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،
 18. رسالت اخلاقی شاعر مسلمان (مقاله‌ی تحقیقی  در مجله‌ی علمی دانشگاه تخار)،
 19. The Position of Indefinite Enclitic “” in Attributive Phrases (چاپ شده در مجله‌ی بین المللی
 20. Essence of Grammar according to Modern Linguistic and Afghan Linguists’ Perspectives  (چاپ شده در مجله‌ی بین المللی «IJIRSS»

آثار علمی چاپ نشده

 1. گونه‌های زبانی فارسی دری (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنیار چاپ نشده)،
 2.  تحول زبان (رساله‌ی ترفیع به رتبه‌ی علمی پوهنمل، چاپ نشده )،
 3. تحلیل ساختار جمله بر پایه‌ی نظریه‌ی زایا- گشتاری، تحلیل ساخت معنایی جمله (پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد چاپ نشده)،
 4. تحلیل ساخت معنایی جمله (رسالهی ترفیع به رتبهی  علمی پوهندوی، چاپ نشده)،