وضعیت فعلی

 دانشکده شرعیات در سال­های اخیر با ایجاد دیپارتمنت­های جدید، جذب و استخدام اعضای کادر علمی بیشتر، انکشاف ظرفیت جذب بیشتر محصلان اناث، بازنگری و معیاری سازی نصاب درسی مطابق سیستم آموزشی کریدت، ارتقای سطح دانش و مهارت­های مسلکی اعضای کادر عملی، توجه لازم به تحقیقات علمی و ارتقای استادان به رتبه های علمی بالاتر، بهبود وارتقای کیفیت تدریس و تطبیق برنامه­ی ارزیابی خودی، تطبیق روش­های جدید تدریس، تهیه­ی وسایل و تجهیزات اداری، فراهم­سازی سهولت استفاده از تکنولوژی معاصر برای استادان در پروسه­ی تحقیق وتدریس، فراهم­آوری سهولت­های لازم جهت آموزش کامپیوتر و زبان­های خارجی برای استادان و محصلان، اقدامات لازم جهت افزایش عواید پوهنحٔی، تجهیز و غنامندی کتابخانه­ی پوهنځی و توجه لازم به سر سبزی محیط پوهنتون با غرس نهال و ایجاد پارک­های تفریحی وضعیت قناعت بخش و خوبی دارد.

بارزترین دست­آوردهای سال­های اخیر این پوهنحی عبارت اند از:

 1. ایجاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با ارگان­های عدلی و قضایی و مؤسسات همکار؛
 2. بازنگری و تجدید نصاب درسی دیپارتمنت‌ها؛
 3. تطبیق برنامه­ی ارزیابی خودی و توجه به بهبود کیفیت؛
 4. انکشاف ظرفیت جذب بیشتر؛
 5. تجهیز و انکشاف کتابخانه­ی پوهنځی که در حال حاضرغنی­ترین کتابخانه در سطح پوهنتون می­باشد؛
 6.  تجهیز کمپیوترلب و مرکز آموزش زبان با وسایل پیشرفته و وصل آن با انترنت؛
 7. فراهم سازی تجهیزات اداری و وسایل تکنولوژی معاصر برای پیشبرد تدریس و امور اداری از قبیل پروجکتور وماشین چاپ و کاپی؛
 8. جذب واستخدام اعضای کادر علمی بیشتر که در پنج سال گذشته 9 نفر استاد استخدام شده است.
 9.  ارتقای ظرفیت استادان، 12 تن استاد تحصیلات ماستری و 2تن تحصیلات دوکتور را تکمیل نموده، 4تن در جریان ماستری و 2تن در جریان تکمیل دکتورا میباشند.
 10. راه اندازی ورکشاپ­های آموزشی روش تحقیق؛ روش­های نوین تدریس؛ کورس­های آموزش زبان انگلیسی برای بلند بردن ظرفیت استادان؛
 11. تدویر کورس­های آموزش زبان عربی و انگلیسی و کورس­های آموزشی حقوقی برای محصلان.

اهداف کلی و آموزشی

 • فراهم آوری زمینه­ی کسب دانش، تجارب و مهارت­های مسلکی در عرصه­های قضا، قانون­گذاری، افتا، دعوت و ارشاد و سایر بخش­های علوم و حقوق اسلامی برای فرزندان کشور؛
 • تمرکز دوام­دار بر کیفیت و عرضه خدمات تحصیلی معیاری با استفاده از روش­های آموزشی پویا و معاصر مطابق با نیازمندی­های امروزه­ی جامعه و تقاضای بازار کار؛
 • بازنگری و انکشاف دوام­دار نصاب تحصیلی مطابق نیازمندی­های جامعه و تقاضای بازار کار با درنظرداشت معیارهای پذیرفته­ی علمی و آموزشی؛
 • ایجاد و انکشاف زمینه­ها و سهولت­های لازم جهت جهت اجرای تحقیقات علمی هدف­مند و کاربردی از طریق ارتقای ظرفیت علمی و ممهارت­های مسلکی استادان و محصلان در بخش­ تحقیقات علمی؛
 • برنامه ریزی و اجرای تحقیقات علمی مطابق با معیارهای پذیرفته شده جهت تولید علم و ارایه­ی راه­حل­های مؤثر برای مشکلات و چالش­های موجود در جامعه و ادارات دولتی؛
 • ایجاد و توسعه­ی زمینه­های همکاری علمی و تحقیقی با پوهنحی­های شرعیات پوهنتون­های کشور و سایر پوهنتون­های معتبر کشورهای اسلامی؛
 • تقویت و انکشاف پوهنحی در بخش­های زیربنا، برنامه­های علمی، اعضای کادرعلمی و اداری جهت عرضه­ی خدمات بهتر و با کیفیت علمی و تحصیلی؛
 • حفظ و تقویت جایگاه و نقش اجتماعی پوهنحی به عنوان یک مرجع رسمی معتبر و شناخته­ شده­ی ملی در حوزه­ی علوم شرعی و حقوقی؛
 • ترویج و نشر فرهنگ، باورها و ارزش­های والای اسلامی و انسانی از طریق سهم گیری استادان و محصلان درکارهای عام المنفعه واجتماعی در سطح محلی و ملی که این کار توسط ارایه خدمات تحقیقی منظم، مشاورت­ها و برنامه­های آموزشی به رهبری استادان و محصلان انجام می­گردد.

فارغان رشته­های تحصیلی این پوهنحی به اهداف ذیل نایل خواهند آمد:

 • شناخت مبانی، ساختار و منابع علوم اسلامی، نظام حقوقی افغانستان و تشخیص جایگاه و کاربرد فقه اسلامی در نظام حقوقی کشور؛
 • کسب دانش و مهارت­های مسلکی به منظور پاسخ­یابی به نیازمندی­های شرعی مردم و دولت و مشارکت در فرایند حاکمیت قانون و حکومت­داری خوب؛
 • شناخت قواعد حاکم بر علوم تفسیر، حدیث، عقیده، فقه اسلامی، زبان عربی و نظام حقوقی کشور جهت استفاده­ی مسلکی در بخش­های عدلی و قضایی، افتا و ابراز نظر در زمینه­های مورد نیاز؛
 • کسب مهارت­های لازم در زمینه­ی استنباط احکام از مصادر شرعی، استدلال و بیان مسلکی، تجزیه و تحلیل حقوقی قضایای مدنی، جزایی و تجارتی؛
 • کسب مهارت­های لازم در زمینه­ی تدریس و تعلیم علوم اسلامی، ارشاد و دعوت اسلامی، ترویج اعتدال­گرایی و تعامل سازنده­ی اجتماعی؛
 • انکشاف مهارت­های لازم برای اجرای تحقیقات علمی در حوزه­ی شرع و قانون، نگارش متون فقهی و حقوقی، مقارنه­ی ادیان بزرگ جهان، نقد پلورالیزم دینی و تحلیل اصول اعتقادی مذاهب کلامی؛
 • توانایی استفاده از تجارب نظری و عملی به دست آمده در امر بهبود سیستم عدلی و قضایی، قانون­گذاری و نظام آموزشی کشور؛
 • توانایی مقارنه و مقایسه­ی موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در پرتو احکام شریعت اسلامی و قوانین نافذه در سطح کشور و جامعه­ی جهانی؛
 • توانایی تحلیل و تفسیر درست نصوص و مسایل مختلف در شریعت اسلامی، تحلیل و تفسیر معقول متون قوانین نافذه­ی ملی و بین المللی.