بیوگرافی رئیس دانشکده اقتصاد

ایمیل آدرس:  ab.fa.majidi@gmail.com 

شماره های تماس: 0707499796 0789944558 0700973192 0745632305

بیوگرافی پوهنمل عبدالفتاح مجیدی رییس برحال دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار

پوهنمل عبدالفتاح مجیدی فرزند عبدالستار در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در دهکده ولنگ زرده حوزه میانشهر ولسوالی خوست ولایت بغلان چشم به جهان گشود، درایام طفولیت به مساجد ومدارس دینی احکام شرعیه را فرا گرفت.

دوره ابتدایی دانش آموزی را درمکتب ابوجهاد حزب اسلامی، دوره متوسطه را درمکتب متوسطه میانشهر و دوره بکلوریا را در مکتب لیسه میرغلام رسول شهید مرکز ولسوالی فرنک به پایان رساند، درسال ۱۳۸۲ / ۱۳۸۳ شامل آزمون ملی کانکورشده به دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ راه یافت، و در سال ۱۳۸۷ از رشته امورمالی و پولی دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ با کسب نمرات کادری فارغ التحصیل گردید.

درسال ۱۳۸۹ بعد از سپری امتحان قبولی در انستیتوت اداره وحسابداری کابل به حیث استاد پذیرفته شد، بعد ازمدت دوسال خدمت به اصل رتبه مسلک آموز ارتقاء نمود، درسال ۱۳۹۱ امتحان شمولیت در کادر علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار را سپری نموده بعد از اخذ امتحان و ارایه موفقانه کنفرانس بحیث استاد در این دانشکده تقرر حاصل نمود.

موصوف با استفاده از بورسیه تحصیلی دولتی در دانشگاه کابل شامل دور ماستری گردید که دوره ماستری خویش را موفقانه سپری و درسال 1393 سند خویش را بدست آورد.

 پوهنمل عبدالفتاح مجیدی تا به حال سه جلد کتاب و رساله علمی را تحریر کرده که اکنون دوجلد کتاب آن بنام های سنجش های اقتصادی و سیاست های مالی به زیور چاپ آراسته شده است و علاوه برآن موصوف بیشتر از پنج مقاله علمی را در مجله علمی دانشگاه تخار به دست نشر سپرده است.

استاد عبدالفتاح مجیدی در سال 1396 از تمام امورات دانشکده اقتصاد نظر به صلاح دید ریاست محترم دانشگاه سرپرستی نمود که سرانجام بنابر پیشهناد مقامات محترم ریاست دانشگاه تخار و وزارت محترم تحصیلات عالی و بر اساس حکم منظوری مورخ 4 / 5 / 1397 جلالتمعاب ریس صاحب جمهور کشور به حیث رییس دانشکده اقتصاد برگزیده شد.

پوهنمل عبدالفتاح مجیدی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی تسلط دارد.