دیدگاه، ماموریت و اهداف پوهنځی انجنیری

دیدگاه پوهنځی انجنیری

پوهنځی انجنیری در نظر دارد طی پنج سال آینده یکی از معتبرترین نهاد‌های تحصیلی و تحقیقی انجنیری و مرجع مطمئن تولید و پخش دانش نوین در سطح کشور بوده باشد.

ماموریت پوهنځی انجنیری

پوهنځی انجنیری رسالت خود می‌داند که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی و با تدریس معیاری، استفاد از تکنالوژی قابل دسترس، توسعه زیربناهای آموزشی/ تحقیقی، تجهیز کتابخانه، کامپیوتر لب، استخدام کادرهای متخصص و متعهد و  انکشاف لابراتواها تا کادرهای ورزیده، متعهد و خلاق به جامعه تقدیم نموده و در رشد و غنامندی دانش انجنیری سهم فعال داشته باشد.

مرام و اهداف پوهنځی انجنیری

 • پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه؛
 • تلاش برای رعایت اهداف توسه پایدار ؛
 • تطبیق نصاب مبتنی بر نیاز مارکیت؛
 • ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت؛
 • مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز های محلی و ملی؛
 • تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری؛
 • توسعه همکاری های تحصیلی محلی و ملی؛
 • استقلال در نظریه پردازی علمی؛
 • ارتباط هدفمند و مستمر با محصلان؛

       ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــــــــوت ها

 • امنیت نسبی حاکم درمنطقه .
 • ساحه وسیع باداشتن ماسترپلان  در این دانشگاه.
 • داشتن کادرعلمی، کارمندان دانشجویان .
 • همکاری مقامات محلی و شورای مردمی این ولایت.
 • داشتن محیط سبز
 • داشتن تعمیر تدریسی و صنوف معیاری
 • داشتن لابراتوار در دیپارتمنت سیول

 

فرصت ها

 1. موجودیت کمک کننده های داخلی ودونرهای خارجی.
 2.    ذهنیت  وهمکاری مردم عامه درقبال دانشگاه.