بیو گرافی معاون علمی

 

Saduddin.Saidi@tu.edu.af :ایمیل آدرس

شماره تماس: 0796833880- 0772540028

بیوگرافی پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی پوهنتون تخار

پوهنوال سعدالدین سعیدی در سال 1345 در قریه شنگرآب ولسوالی رستاق ولایت تخار در یک خانواده فقیر چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدای خود را در مدارس دینی خصوصی در ولسوالی رستاق فرا گرفت، در سال 1366 عازم کشور پاکستان گردید و در مدارس دینی به تعلیمات خود ادامه داد. و در سال 1369 از معهد عالی تربیه معلم سند فراغت بدست آورد. و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1369 شامل پوهنحی شرعیات پوهنتون دعوت وجهاد در شهر پشاور پاکستان شد و در سال 1373 از مقطع لسانس با اخذ نمرات کادری فارغ و شامل برنامه ماستری در رشته اصول فقه در آن پوهنتون گردید. روی برخی عوامل چون: تحولات در کشور، دورۀ ماستری ناتکمیل و در سال 1374 شامل کادر علمی پوهنحی شرعیات پوهنتون عبد الله بن مسعود – رضی الله عنه- در ولایت تخار شد.

موصوف از سال 1374 الی 1376 بحیث مدیر تدریسی ایفای وظیفه نموده و از سال 1381 الی 1386 منحیث مدیر عمومی محصلان پوهنتون در بست (3) فعالیت داشته و در جریان همین سال ها کورس های آموزش کمپیوتر، اداره و منجمنت را نیز فرا گرفته است.

استاد مذکور با استفاده از یک بورس تحصیلی در سال 1390 غرض ادامه تحصیل به برنامه ماستری در رشته تفسیر و حدیث به پوهنتون ننگرهار معرفی و  بعد از تکمیل دوره تحصیل دو باره به پوهنتون مربوطه بر گشت، و از ماه حوت سال 1396 الی ماه حمل سال 1398 بحیث آمر دیپارتمنت فقه و قانون پوهنحی شرعیات فعالیت نموده و در کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، ریسرج و تحقیق، نظم دسپلین، امتحانات و کمیتۀ نصاب نیز فعالیت کرده است.

موصوف در اوایل سال 1398 نظر به پیشنهاد ریاست محترم پوهنتون و منظوری مقامات ذیصلاح و رئیس صاحب جمهور بحیث معاون علمی پوهنتون تخار مقرر شد.

پوهنوال سعدالدین سعیدی تا اکنون (3) اثر علمی – تحقیقی و یک اثر تألیفی (کتاب درسی) تحت عنوان: (تحلیل فقهی قانون مدنی) به زبان دری تحریر و در حدود (10) مقاله علمی – تحقیقی در مجلههای علمی – تحقیقی اکادمی علوم افغانستان، پوهنتون بلخ و پوهنتون تخار به نشر رسانده و (6) کانفرانس علمی ارایه نموده است. و به زبان های فارسی، اوزبیکی، پشتو و عربی تسلط داشته و به زبان انگلیسی نیز قسماً آشنایی دارد.