زندگی نامه نثاراحمد بارز معاون مالی و اداری دانشگاه تخار

شماره تماس:0774221327/0703326246

ایمیل آدرس: nesarahmadbariz.blogfa.com

زندگی نامه نثاراحمد بارز معاون مالی و اداری دانشگاه تخار

محترم نثاراحمد بارز در سال 1368 در یک خانواده روشنفکر و متوسط در دهکده نوآباد ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار دیده به جهان گشود، خانواده موصوف بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب و پیروزی مجاهدین درسال 1370 به ولسوالی خواجه غار کوچ کردند، موصوف در سال 1375 شامل مکتب لیسه ذکور شهر خواجه گردید و در سال 1387 مکتب را به درجه اعلی در این لیسه به پایان رسانید، محترم نثاراحمد بارز بعد از سپری نموده امتحان کانکور در سال 1388 موفقانه توانست به دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل راه یابد و این دانشکده را موفقانه در سال 1391 به اتمام رسانیدایشان در جریان تحصیل علاوه بر مصروفیت های درسی در انجمن ها و اتحادیه های فرهنگی و ادبی و نیز در برنامه های تلویزیونی ، مباحث و گفتمان های اقتصادی شرکت فعالانه داشتند. موصوف در سال 1391 به دلیل و همزمان با ختم دوره لسانس و بنابر شور و اشتیاق که در کار های فرهنگی و اکادمیک داشتند، اولین وظیفه خود را به عنوان آمر نشرات و معاون مدیر مسوول یکی از دانشگاه های خصوصی برتر در کابل(دانشگاه تابش) آغاز کردند و الی اخیر سال 1393 در زمینه طبع و نشر آثار و مقالات علمی استادان، تهیه و ارائه دها سیمنار علمی و تحقیقی و اشتراک در دها کنفرانس ملی وظیفه خویش را با کمال امانت داری ایفا نمودند، در سال 1394 به دلیل زحمات و تلاش های مستمر شان، رهبری دانشگاه وقت وی را به عنوان معاون مالی و اداری دانشگاه توظیف نمودند که الی اخیر سال 1395 منحیث معاون مالی و اداری این دانشگاه وظایف محوله را با کمال ایمان داری به اتمام رسانیدندهمچنان از سال 1392 الی اخیر سال 1397 بنابر علاقمندی و اشتیاق که برای تدریس و همکاری های اکادمیک داشتند ، منحیث در دانشگاه متذکره و تعدادی از دانشگاه های خصوصی در کابل نیز دراوقات رسمی و غیر رسمی به تدریس مضمامین رشته اقتصاد پرداختنددر سال 1396 بنابر عشق و علاقه ای که به کار فرهنگی داشتند در یک آزمون شفاف، منحیث معاون ملکی نشرات وزارت امور داخله تقرر حاصل نمودند و الی اخیر سال 1397 در این پست در کنار پولیس ملی و قهرمان افغانستان مصدر خدمت بودند و دست آورد های قابل ملاحظه ای را نیز در نشرات این وزارت بوجود آوردندهمچنان ایشان بعد از سپری نمودن یکی از شفاف ترین امتحانات که از سوی کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام شد، منحیث کاندید موفق برای پست معاونیت مالی و اداری دانشگاه تخار شناخته شدندبر اساس پیشنهاد شماره (418) وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره (53) مورخ 8/1/1398 مقام عالی ریاست جمهوری تقرر شان منظور گردیدقابل یاد آوری است که از محترم نثاراحمد بارز، دها مقاله علمی و تحقیقی در مجلات علمی، روزنامه های با اعتبار ملی به چاپ رسیده و نیز چهار اثر علمی و تحقیقی با عناوین(مدیریت هوتلداری، مدیریت بحران، مدیریت استراتیژیک و اساسات رهبری) در دست چاپ دارد.