زندگی‌نامه اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار    

 

زندگی‌نامه پوهندوی عبدالفتاح مجیدی عضو دیپارتمنت امور مالی و بانکی

ایمیل آدرس:  ab.fa.majidi@gmail.com

  شماره های تماس: 0707499796 – 0789944558 – 0700973192

محترم پوهندوی عبدالفتاح مجیدی فرزند عبدالستار در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در دهکده بنام ولنگ زرده حوزه میانشهر ولسوالی خوست ولایت بغلان در یک خانواده متوسط و مجاهد چشم به جهان گشود، درایام طفولیت به مساجد ومدارس دینی احکام شرعیه را فرا گرفت.

دوره ابتدایی دانش آموزی را درمکتب ابوجهاد حزب اسلامی، دوره متوسطه را درمکتب متوسطه میانشهر و دوره بکلوریا را در مکتب لیسه میرغلام رسول شهید مرکز ولسوالی فرنگ به پایان رساند، درسال ۱۳۸۲ / ۱۳۸۳ شامل آزمون ملی کانکورشده به دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ راه یافت، و در سال ۱۳۸۷ از رشته امورمالی و پولی دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ فارغ التحصیل گردید و درسال ۱۳۹۲ شامل بورسیه ماستری پوهنتون کابل شد و در سال ۱۳۹۳ سند فراغت را از دیپارتمنت امور مالی و بانکی بدست آورد.

درسال ۱۳۸۹ بعد از سپری امتحان قبولی در انستیتوت اداره وحسابداری کابل به حیث استاد پذیرفته شد، بعد ازمدت دوسال خدمت به اصل رتبه مسلک آموز ارتقاء نمود، درسال ۱۳۹۱ امتحان شمولیت در کادر علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار را سپری نموده بعد از اخذ امتحان و ارایه موفقانه کنفرانس بحیث استاد در این دانشکده تقرر حاصل نمود.

عبدالفتاح مجیدی در سال 1396 از تمام امورات دانشکده اقتصاد نظر به صلاح دید ریاست محترم دانشگاه سرپرستی نمود که سرانجام بنابر پیشهناد مقامات محترم ریاست دانشگاه تخار و وزارت محترم تحصیلات عالی و بر اساس حکم منظوری مورخ 4 / 5 / 1397 ریس صاحب جمهور وقت کشور به حیث رییس دانشکده اقتصاد برگزیده شد.

عبدالفتاح مجیدی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی تسلط دارد.

دست آورد های علمی و اکادمیکی

پوهندوی عبدالفتاح مجیدی تا به حال کتاب ها و رساله های علمی و تحقیقی را تحریر کرده که اکنون دوجلد کتاب آن بنام های سنجش های اقتصادی – و سیاست های مالی و تاثیرات آن بالای فعالیت های اقتصادی به زیور چاپ آراسته شده است و علاوه برآن موصوف تیزس ماستری خویش را تحت عنوان انفلاسیون و پیامد های اقتصادی و اجتماعی آن با مال افغانسستان به رشته تحریر آورده است و همچنان پنج مقاله در مجله علمی دانشگاه تخار به زبان ملی دری و یک مقاله در مجله خارجی به زبان انگلیسی در ژورنال معتبر بین المللی به دست نشر سپرده است.

 

 

 

زندگی‌نامه محترم پوهنیار نبی الله رفعت عضو دیپارتمنت امور مالی و بانکی

 

abiullah.rafat2@gmail.comn

نمبر تماس و نمبر واتس آپ: ۰۷۰۰۷۴۸۸۰۸

محترم پوهنیار نبی الله رفعت فرزند کریم بخش در سال ۱۳۶۰ در ولایت تخار ولسوالی چاه آب در یک خانوادۀ متدیین چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدائی اش را در زادگاه اش به اتمام رساند و تحصیلات عالی اش را بعد از سپری نمودن آزمون کانکور در سال 138۱ به دانشکده اقتصاد در دانشگاه بلخ به بخش امور مالی و بانکی ادامه داد و سند لیسانس اش را در سال 13۸۴ از دانشگاه بلخ بدست آورد که در سال ۱۳۹۱ شامل کادر علمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار شد از سال ۱۳۹۲ الی سال ۱۳۹۵ از تمام امورات دانشکده سرپرستی نموده و ظایف خویش را به وجه احسن انجام داد.

محترم نبی الله رفعت بعد از چند سال خدمت برای ادامۀ تحصیل و ارتقای سطح علمی اش در سال 139۶ به برنامه ماستری دانشگاه کابل راه یافت و سند ماستری خویش را در سال 139۷ از رشته امور مالی و بانکی بدست آورد.

محترم رفعت بعد از اخذ سند ماستری خود مجدداً منحیث استاد در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تخار مصروف تدریس و انجام خدمت می­باشد.

زندگی‌نامه محترم پوهنیار عبدالشهیر اریس آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی

WhatsApp & Ph # +93700368054

Shaheer.aris@gmail.com 

 

 

 

 

محترم پوهنیار عبدالشهیر اریس فرزند عبدالقدیر در سال ۱۳۶۴ در ولایت تخار ولسوالی چاه آب در یک خانوادۀ متدیین چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدائی اش را در زادگاه اش به اتمام رساند و تحصیلات عالی اش را بعد از سپری نمودن آزمون کانکور در سال 138۵ به دانشکده اقتصاد در دانشگاه بلخ به بخش امور مالی و بانکی ادامه داد و سند لسانس اش را در سال 13۸۸ از دانشگاه بلخ بدست آورد و جهت خدمت گذاری به مردم و ملت خویش الی سال ۱۳۹۰ برای مدت دو سال در وزارت محترم احیا و انکشاف دهات مصروف فعالیت در بخش های انکشافی گردید. موصوف بعد از ماموریت دو ساله جهت خدمت گزاری صادقانه، ارتقا بخشیدن سطح علمی دانشجویان و تعهد که نسبت به مردم و ملت خویش داشتند؛ جهت به ثمر نشاندن این اهداف و آرمان هایی عالی و مقدس در آزمون کادری اشتراک و در سال 1391 منحیث استاد در دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تخار مقرر گردید.

محترم عبدالشهیر اریس بعد از چند سال خدمت برای ادامۀ تحصیل و ارتقای سطح علمی اش در سال 1397 به برنامه ماستری دانشگاه کابل راه یافت و سند ماستری خویش را در سال 1399 از رشته امور مالی و بانکی بدست آورد.

محترم اریس بعد از اخذ سند ماستری خود مجدداً منحیث استاد و آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تخار مصروف تدریس و انجام خدمت می­باشد.

زندگی‌نامه محترمه پوهنیار ظاهره احمدی عضو دیپارتمنت امور مالی و بانکی

zahiraahmadi743@gmail.com

نمبر واتس آپ: ۰۷۰۳۱۳۵۹۴۶

شماره تماس: ۰۷۸۶۳۱۸۸۹

محترمه پوهنیار ظاهره احمدی بنت عبدالاحمد در سال ۱۳۶۸ در ولایت تخار ولسوالی رستاق در یک خانوادۀ متدیین چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدائی اش را در زادگاه اش به اتمام رسانده در سال ۱۳۸۵ از مکتب لیسه نسوان بی بی مریم شهر تالقان فارغ گردیده است. موصوفه بعد از سپری نمودن آزمون کانکور در سال 13۸۸ به دانشکده اقتصاد در دانشگاه بلخ به بخش امور مالی و بانکی تحصیلات خویش را ادامه داده و سند لسانس اش را در سال 1391 از دانشگاه بلخ بدست آورد و جهت خدمت گذاری به مردم و ملت خویش در سال ۱۳۹۲در آزمون کادری اشتراک، منحیث استاد در دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تخار مقرر گردید.

محترمه احمدی بعد از چند سال خدمت برای ادامۀ تحصیل و ارتقای سطح علمی اش در سال 1397 به برنامه ماستری دانشگاه کابل راه یافت و سند ماستری خویش را در سال 1399 از رشته امور مالی و بانکی بدست آورد.

 

زندگی‌نامه محترم پوهنیار رقیب الله رسا عضو دیپارتمنت امور مالی و بانکی

Raqib.rasa@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۴۴۵۲۰۵۱ – ۰۷۴۴۷۴۴۸۸۴

محترم پوهنیار رقیب الله رسا فرزند جمعه خان در سال ۱۳۶۷ در ولایت تخار و لسوالی چاه آب چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۸۶ از لیسه حامدی شهید ولسوالی چاه آب فراغت حاصل کرده و در سال ۱۳۸۷ شامل دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ شد و در سال ۱۳۹۰ از این دانشکده سند فراغت دوره لیسانس خویش را بدست‌آورد که در سال ۱۳۹۴ شامل کادر علمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار گردید و در سال ۱۳۹۸ به برنامه ماستری دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل معرفی شد که سر انجام در سال ۱۴۰۱ سند فراغت را بدست‌آورد و اکنون به عنوان استاد در این دانشکده ایفای و ظیفه می نماید.

زندگی‌نامه محترم پوهنیار عزت الله نظری عضو دیپارتمنت  امور مالی و بانکی

 

Azat.nazari1392@gmail.com

 

                                             شماره تماس: ۰۷۹۵۰۱۰۸۸۸ – ۰۷۸۶۶۳۶۴۰۰

محترم پوهنیار عزت الله نظری فرزند عبدالرحمن نظری متولد ۱۴/ ۰۵/ ۱۹۹۲ میلادی مطابق ۲۴/۰۲/۱۳۷۱ ه ش، در ولایت فاریاب در یک خانواده متدین و علم پرور به دنیا آمد، در سال ۱۳۷۹ شامل مکتب و در سال ۱۳۹۰ از لیسه عالی جرقلعه ولسوالی گرزیوان فارغ التحصیل شده و از طریق امتحان ملی کانکور وارد دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکده اقتصاد، دانشگاه جوزجان شد و در سال ۱۳۹۴ ازین دانشکده سند فراغت لسانس خویش را بدست آورده است. موصوف در سال ۲۰۲۰ مدرک ماستری خویش را از رشته اقتصاد دانشگاه LPU کشور هندوستان دریافت کرده است. وی در سال ۱۴۰۰ ه ش از طریق یک پروسه رقابتی و شفاف به عنوان استاد دیپارتمنت امور مالی و بانکی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تخار کامیاب شد وفعلاً به حیث یکی از استاددان برحال انجام خدمت می‌نماید.

زندگی‌نامه محترم پوهنیار وحیدالله موحد آمر دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

wahidmoahid@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۱۸۸۹۱۹ ۰۷۷۵۸۰۵۵۸۷

محترم پوهنیار وحیدالله موحد فرزند عبدالله متولد ۱۳۶۶ه ش، در ولایت تخار ولسوالی چاه آب به دنیا آمد، در سال ۱۳۸۶ از لیسه عالی ینگی قلعه فارغ التحصیل شده و از طریق امتحان ملی کانکور وارد دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات دانشکده اقتصاد، دانشگاه کابل شد و در سال ۱۳۹۱ ازین دانشکده سند فراغت لسانس خویش را بدست آورده است. موصوف در سال ۱۳۹۳ ه ش از طریق یک پروسه رقابتی و شفاف به عنوان استاد دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات دانشکده اقتصاد، دانشگاه تخار کامیاب شد و در سال ۱۳۹۷ شامل برنامه ماستری دانشگاه کابل شد و در سال ۱۳۹۸ سند فراغت خویش را از رشته بدست‌آورد وفعلاً به حیث آمر دیپارتمنت و یکی استادان برحال انجام خدمت می‌نماید.

زندگی‌نامه محترمه پوهنیار در افشان جیحون فطرت عضو دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

durafshan788@gmail.Com

شماره تماس: ۰۷۰۷۲۱۷۶۷۳

محترمه پوهنیار در افشان جیحون فطرت بنت اسدالله متولد ۱۳۶۹ ه ش، در ولایت تخار ولسولی چاه آب در یک خانواده علم پرور به دنیا آمد، در سال ۱۳۸۶ از لیسه عالی نسوان بی بی مریم فارغ التحصیل شده و از طریق امتحان ملی کانکور وارد دانشکده اقتصاد، دانشگاه بلخ شد و در سال ۱۳۹۱ ازین دانشکده سند فراغت لیسانس خویش را بدست آورده است. موصوف در سال ۱۳۹۴ ه ش از طریق یک پروسه رقابتی و شفاف به عنوان استاد دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات دانشکده اقتصاد، دانشگاه تخار کامیاب شد وی درجه ماستری خویش را از دانشگاه LPU کشور هندوستان بدست‌آورد وفعلاً به حیث یکی از استاددان برحال انجام خدمت می‌نماید.

زندگی‌نامه محترم پوهنیار محمد فرید مسرور عضو دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

masroor.farid@gmail.com

شماره تماس: ۰۷۰۷۱۲۲۶۶۳

محترم پوهنیار محمد فرید مسرور در سال 1365 در ولسوالی کشم و لایت بدخشان چشم به دنیا گشوده است و در سال ۱۳۸۷ از دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبات دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل سند فرغت دوره لیسانس خویش را بدست‌آورد و بعد مدتی را در وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است، سرانجام  در سال ۱۳۹۳ به حیث کادر علمی در دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبات دانشکده اقتصاد تقرر حاصل نمود که اکنون مصروف اداده تحصیل ماستری در دانشگاه کابل است.

زندگی‌نامه محترم نامزد پوهنیار روح الله ساجد عضو دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

شماره تماس: ۰۷۰۶۲۸۵۳۲۴

Rohullahsajed2020@gmail.com.

نمبر واتس آپ: ۰۷۰۶۲۸۵۳۲۴

 محترم نامزد پوهنیار روح الله ساجد فرزند عطامحمد در قریه نهرآب ولسوالی فرخار چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۹۳ از لیسه ابوعثمان تالقانی فراغت حاصل کرد که بعد از سپری امتحان ملی کانکور و در سال ۱۳۹۴ شامل دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات  پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی گردید و در سال ۱۳۹۷ از این پوهنتون فارغ التحصیل گردید و در سال ۱۴۰۰ شامل دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار گردیده است که تا کنون در این اداره مصدر خدمت به جامه است.

  استادان به تفکیک درجه تحصیل و رتبه عملی

  تا اکنون به تعداد ۱۰ تن استاد جذب نموده و برای تکمیل معیارات به دوره های ماستری فرستاده شده اند که تا حال ۸ تن سند ماستری بدست‌آورده و یک تن در جریان تکمیل دوره ماستری قرار دارد.

   

   

  جدول شماره 1:  اعضای کادر علمی دیپارتمنت  ها با تفکیک درجه تحصیل، رشتۀ اختصاصی، رتبۀ علمی و سابقۀ کاری آورده می‌شود.

  نام و تخلص

  سویۀ تحصیلی

  رشتۀ  تحصیل

  رتبۀ علمی

  دیپارتمنت استخدام شده

  تجربۀ کاری

  عبدالفتاح مجیدی

  ماستر

  امور مالی و بانکی

  پوهندوی

  امور مالی و بانکی

  1389 – 1396 بحیث استاد

  و از 1396 الی اکنون رئیس دانشکده

  نبی الله رفعت

  ماستر

  اقتصاد ملی/ امور مالی و بانکی

  پوهنیار

  امور مالی و بانکی

  از 1391 الی اکنون بحیث استاد و سرپرست دانشکده

  عبدالشهیر اریس

  ماستر

  امور مالی و بانکی

  پوهنیار

  امور مالی و بانکی

  1391 بحیث استاد و آمر دیپارتمنت

  ظاهره احمدی

  ماستر

  امور مالی و بانکی

  پوهنیار

  امور مالی و بانکی

  1392 بحیث استاد

  رقیب الله رسا

  ماستر

  اقتصاد ملی/ امور مالی و بانکی

  پوهنیار

  امور مالی و بانکی

  1394 بحیثت استاد

  عزت الله نظری

  ماستر

  اقتصاد ملی

  پوهنیار

  امور مالی و بانکی

  1400 بحیث استاد

  وحیدالله موحد

  ماستر

  منجمنت و اداره تشبثات/ امور مالی و بانکی

  پوهنیار

  منجمنت و اداره تشبات

  1392 بحیث استاد و آمر دیپارتمنت

  محمد فرید مسرور

  در حال تحصیل ماستری

  منجمنت و اداره تشبثات

  پوهنیار

  منجمنت و اداره تشبات

  1393 بحیث استاد

  در افشان جیحون فطرت

  ماستر

  اقتصاد ملی

  پوهنیار

  منجمنت و اداره تشبات

  1394 بحیث استاد

  روح الله ساجد

  لیسانس

  منجمنت و اداره تشبثات

  نامزد پوهنیار

  منجمنت و اداره تشبثات

  1400 بحیث استاد

               

  این تعداد اساتید با این سویه تحیصلی نیاز مندی واقعی این رشته را برآورده کرده نمی‌توانند در زمینه نیاز به استخدام اساتید بیش‌تر و سویه تحیصلی بالاتر (ماستر و داکتر) است و همچنان این اداره نیازمند اساتید با رتبه علمی بالاتر است.