ساختار تشکیلاتی دانشکده

 

دانشکده اقتصاد برای پیش‌برد امور علمی، اداری و تخنیکی خود دارای ۱۰ نفر استاد، یک نفر مدیر تدریسی، یک نفر مدیر اجرائیه، دو نفر کارمند خدماتی می‌باشد.

در حال حاضر ریاست این دانشکده به عهده محترم پوهندوی عبدالفتاح مجیدی می‌باشد.