دیدگاه ماموریت دانشکده حقوق وعلوم سیاسی


دیدگاه
پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخار در آینده نزدیک می‎خواهد از طریق تدریس تحقیق و تربیه فرزندان صدیق این وطن به عنوان یک نهاد علمی معتبر در زون شمال شرق کشور شناخته شود و خدمات تحصیلی به سطح ماستری به مردم افغانستان ارایه نماید.

ماموریت ها:
پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخار در ضمن تربیه کادر جوان به جامعه، حقوق دانان و مدیران وکلا، سارنوالان  تحصیل کرده را به ادارات دولتی و خصوصی تقدیم می‎کند و درعین حال پلان دارد زمینه دسترسی آسان معلومات حقوقی را مهیا سازد تا محصلین عزیز از این طریق به مدارج بلند علمی راه یابند تا در آینده مصدر خدمت به جامعه مظلوم ما باشند؛