دیدگاه ، ماموریت و ارزشهای دانشکده شرعیات

دیدگاه /چشم انداز(vision )

پوهنحی شرعیات در نظر دارد در پنج سال آینده با کسب اعتبار اکادمیک و عرضه­ی خدمات علمی و مسلکی با کیفیت، به عنوان یک نهاد معتبر علمی در سطح کشور تبارز نماید.

ماموریت/ رسالت (mission)

پوهنحی شرعیات با تربیه و تقدیم کادرهای متخصص در عرصه­ی عدلی و قضایی، معارف و تحصیلات عالی، ارشاد و دعوت و از طریق عرضه­ی خدمات تحصیلات معیاری و انجام تحقیقات در حوزه­ی علوم شرعی و ترویج فرهنگ و ارزش­های دینی در جامعه سهم فعال خویش را ایفا می­نماید.

ارزش­ها

 • پای­بندی به اساسات وارزش­های اسلامی و انسانی؛
 • صداقت و امانت داری در انجام وظیفه؛
 • تعهد و مسؤولیت پذیری؛
 • عدالت، شفافیت و حساب­دهی؛
 • کیفیت در ارایه­ی خدمات و تطبیق برنامه­های علمی؛
 • استقلالیت اکادمیک؛
 • تخصص گرایی  شایسته سالاری؛
 • تلاش، ابتکار و خلاقیت در تولید و نشر دانش؛
 • مشاوره، همکاری و کار جمعی؛
 • کرامت انسانی و احترام متقابل؛
 • تحکیم وحدت و ثبات اجتماعی و سیاسی؛
 • همگام بودن با پیشرفت­های علمی و تکنولوژی معاصر؛
 • تثبیت اعتبار و جایگاه اجتماعی.