منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸ - ۷:۵۸
Background image

اعلان 17بست رتبه سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم ریاست پوهنتون تخار.

ریاست پوهنتون تخار  به منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان پیرامون اصلاح وایجاد اداره سالم جذب نیروی بشری لایق شایسته متخصص بست های رتبه سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم اخود را ز طریق پروسه رقابت آزاد از تاریخ 6/6/1402 الی 18/6/1402 به اعلان میگذارد بناء علاقه مندان وکاندیدان واجد شرایط میتوانند اعتبار از تاریخ نشر اعلان الی مدت 12 روز کاری فورم کاریابی را از مدیریت عمومی استخدام آمریت . . .

جمعه ۱۴۰۰/۲/۳۱ - ۲۲:۲۴
Background image

اعلان یک بست کادری دانشکده تعلیم تربیه

دانشگاه تخار در سال ۱۴۰۰ برای بار سوم در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنځی: تعلیم و تربیه دیپارتمنت: دری یک بست. متقاضيان از تاريخ ۱۶ ثور۱۴۰۰ الی ۲۵ . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸ - ۷:۵۸
Background image

اعلان 17بست رتبه سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم ریاست پوهنتون تخار.

ریاست پوهنتون تخار  به منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان پیرامون اصلاح وایجاد اداره سالم جذب نیروی بشری لایق شایسته متخصص بست های رتبه سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم اخود . . .

جمعه ۱۴۰۰/۲/۳۱ - ۲۲:۲۴
Background image

اعلان یک بست کادری دانشکده تعلیم تربیه

دانشگاه تخار در سال ۱۴۰۰ برای بار سوم در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنځی: تعلیم و تربیه دیپارتمنت: دری یک بست. متقاضيان از تاريخ ۱۶ ثور۱۴۰۰ الی ۲۵ . . .

جمعه ۱۴۰۰/۲/۳۱ - ۲۲:۱۱
Background image

اعلان بست کاردی دانشگاه تخار

دانشگاه تخار در سال ۱۴۰۰ برای بار اول در رشته‌ی ذيل به سويه‌ی داکتر و ماستر به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

دانشکده تعلیم تربیه: تعلیم و تربیه

دیپارتمنت: ریاضی یک بست

متقاضيان از تاريخ . . .