کارگاه آموزش و رهنمایی طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی در دانشگاه تخار تدویر یافت

tu_admin
Fri, May 21 2021 10:55 PM
تت

1400 /حمل/ 18

کارگاه آموزشی سه روزه زیر عنوان آموزش طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی و رهنمایی ساخت پلان های کاری به هدف آشنا سازی مسوولین و کارمندان به موارد جدید در پروسه های ارزیابی اجراآت و فعالیت های مامورین ادارات از سوی معاونیت مالی و اداری دانشگاه تخار به همکاری و هماهنگی آمریت منابع بشری و مدیریت عمومی ارزیابی اجراآت و سوانح اداره دانشگاه تخار در سالون مرکز انکشاف مسلکی استادان تدویر گردید.

این کارگاه زیر نظر معراج الدین سیاس مدیر عمومی ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی راه اندازی گردیده و در آن رئیس دانشگاه، معاونین، رؤسای دانشکده ها، آمرین و مدیران بخش های اداری اشتراک داشتند.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار حین افتتاح این کارگاه روی اهمیت آموزش و کسب مهارت ها برای مامورین تاکید کرده و از همه مسوولین و کارکنان اداره دانشگاه خواست که طبق مکلفیت های خویش به کسب مهارت و آموزش های مسلکی پرداخته و در امر پیشبرد امور اداره به صورت مسلکی و آگاه از مسایل ضروری اداری به انجام فعالیت بپردازند.

قابل یاد آوری است که روش ارزیابی و نمره دهی در فورم ارزیابی مامورین خدمات ملکی اخیراً تغییر نموده و آموزش فورم جدید برای هر یک از مامورین خدمات ملکی ضروری پنداشته شده است.

Latest news

Sat, Jun 29 2024 8:38 AM
Background image

محفل برنامه افتتاحیه پروسه اخذ امتحان کانکور سال (۱۴۰۳)در پوهنتوتخارتدویر یافت۰

  این محفل باحضورداشت محترم الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره‌ ملی امتحانات کشور، محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، معاونین، استادان وکارمندان اداری پوهنتون، معاون. . .

Sat, Jun 29 2024 8:38 AM
Background image

محفل برنامه افتتاحیه پروسه اخذ امتحان کانکور سال (۱۴۰۳)در پوهنتوتخارتدویر یافت۰

  این محفل باحضورداشت محترم الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره‌ ملی امتحانات کشور، محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، معاونین، استادان وکارمندان اداری پوهنتون، معاون. . .

Mon, Jun 24 2024 2:37 PM
Background image

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!باحضور داشت محترم مولوی کمال  الدین منیب رئیس پوهنتون تخار ومحترم قاری محمد امیر صادق معاون مالی و اداری. . .

BACK TO NEWS