کارگاه آموزش و رهنمایی طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی در دانشگاه تخار تدویر یافت

tu_admin
جمعه ۱۴۰۰/۲/۳۱ - ۲۲:۵۵
تت

1400 /حمل/ 18

کارگاه آموزشی سه روزه زیر عنوان آموزش طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی و رهنمایی ساخت پلان های کاری به هدف آشنا سازی مسوولین و کارمندان به موارد جدید در پروسه های ارزیابی اجراآت و فعالیت های مامورین ادارات از سوی معاونیت مالی و اداری دانشگاه تخار به همکاری و هماهنگی آمریت منابع بشری و مدیریت عمومی ارزیابی اجراآت و سوانح اداره دانشگاه تخار در سالون مرکز انکشاف مسلکی استادان تدویر گردید.

این کارگاه زیر نظر معراج الدین سیاس مدیر عمومی ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی راه اندازی گردیده و در آن رئیس دانشگاه، معاونین، رؤسای دانشکده ها، آمرین و مدیران بخش های اداری اشتراک داشتند.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار حین افتتاح این کارگاه روی اهمیت آموزش و کسب مهارت ها برای مامورین تاکید کرده و از همه مسوولین و کارکنان اداره دانشگاه خواست که طبق مکلفیت های خویش به کسب مهارت و آموزش های مسلکی پرداخته و در امر پیشبرد امور اداره به صورت مسلکی و آگاه از مسایل ضروری اداری به انجام فعالیت بپردازند.

قابل یاد آوری است که روش ارزیابی و نمره دهی در فورم ارزیابی مامورین خدمات ملکی اخیراً تغییر نموده و آموزش فورم جدید برای هر یک از مامورین خدمات ملکی ضروری پنداشته شده است.

تازه خبرونه

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۱۱:۳۱
Background image

برگزاری ورکشاپ یک روزه CV نویسی برای محصلان پوهنتون تخار

ورکشاپ یک روزه بتاریخ (۱۴۰۳/۳/۱۵مطابق ۱۴۴۵/۱۱/۲۷) تحت  عنوان( CV نويسی ونگارش نامه نويسی)جهت آشنایی محصلان در Cvنویسی ونگارش نامه نويسی برای(۵۰) تن ازمحصلان پوهنځی های هفتگانه پوهنتون. . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۱۰:۲۹
Background image

افتتاح مسابقات ورزشی تورنمنت بهاری سال ۱۴۰۳ پوهنتون تخار تدویر یافت؛

مسابقات تورنمنت بهاری پوهنتون تخار که توسط کمیته ورزشی و رهبری این پوهنتون میان پوهنځی های  هفت گانه به تاریخ ۱۴۴۵/۱۲/۱ ه ق مطابق ۱۴۰۳/۳/۱۹ آغازگردید.

محفلی که به این مناسبت در چمن. . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۱۰:۲۳
Background image

جلسه نوبتی کمیته اصلی تضمین کیفیت پوهنتون تخار تدویریافت؛

جلسه تضمین کیفیت به رهبری محترم قاری محمد بشیر مجاهد معاون امور علمی واعضای محترم جلسه در سالون جلسات تضمین کیفیت به تاریخ( ۱۴۴۵/۱۲/۲ )ه ق مطابق(۱۴۰۳/۳/۲ ه ش)آغازگردید۰

ابتدا جلسه. . .

BACK TO NEWS