بیو گرافی رئیس دانشگاه

 

 

 

 

ایمیل آدرس: kh_khairkhah@yahoo.com

نمبر موبایل: 0700045203

بیوگرافی پوهندوی خیرالدین خیرخواه  رئیس دانشگاه تخار

 

پوهندوی خیرالدین خیرخواه در سال 1359 در قریه چیچکه (طلاجات) ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در یک خانواده فقیر ودهقان کار چشم به جهان گشود، درسالهای 11-12 سالگی حافظ کل قرآن کریم گردید (18ماه مدت حفظ)، تعلیمات خود را در دارالعلوم رحمانیه قوروق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار به اتمام رسانید، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل شد و از مقطع لسانس با نمرات اعلی فارغ گردیده و شامل کدر علمی پوهنحی متذکره گردید، موصوف با استفاده از یک بورسیه تحصیلی دولتی جهت اخذ ماستری عازم جمهوری خلق چین گردید که در مدت دو سال موفقانه ماستری خود را بدست آورد، بعد از بازگشت از ماستری در سال 1394 با اشتراک در یک امتحان رقابتی به صفت آمر مطالعات صلح ومنازعه مرکزملی تحقیقات پالیسی برگزیده شد.

در راستای جامعه مدنی، صلح سازی وحقوق بشری چندین پروژه را مدیریت نموده است ودر چهار کانفرانس جهانی در کشورهای نیپال، ترکیه وچین شرکت نموده است.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه در حدود هشت جلد کتاب ویا رساله را تحریر داشته وبیشتر از 16 مقاله را در ژورنال های ملی وبین المللی به دست نشر سپرده است.

در اوایل سال 1395 نظر به پیشنهاد مقامات ومنظوری ریس صاحب جمهور به صفت ریس پوهنحی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل مقرر شد و در 29.3.1396 بنابر پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی ومنظوری رئیس صاحب جمهور منحیث رئیس پوهنتون تخار مقرر گردید.

موصوف توانای تکلم به زبانهای؛ اوزبیکی، پشتو، فارسی، انگلیسی، عربی وچینایی را دارا می باشد.