تاریخچه ایجاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

دانشکده  حقوق و علوم سیاسی از جمله نهاد های اساسی، که همیشه در تلاش است تا کادر متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید؛ چون پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی مولد نیروی کار برای نهاد های عدلی و قضائی همچنان سیاسی و اداری مملکت می باشد؛ لذا ایجاب مینماید تا تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردد.

   تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است؛ خصوصاً در حال حاضر که بحث حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد، این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی را مکلف می سازد تا در آموزش نسل جوان نیاز های فعلی و آینده نهاد های عدلی و قضائی و سیاسی اداری را مدنظر گرفته تا از یک جهت وجهه از دست رفته نهاد های عدلی و اعضائی را در امر مبارزه با بی عدالتی و عدم حاکمیت قانون، دو باره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، ادای رسالت نماید.

     پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار که در سال 1390 در چارچوب پوهنتون تخار تاسیس شد. این پوهنحی در بدو تاسیس با ایجاد دو دیپارتمنت: قضا و سارنوالی و حقوق عامه و روابط بین الملل آغاز به فقالیت کرد. و در سال 1391 هـ پزیرش 115 محصل از طریق کانکور عملاً درس های خود را آغاز و موفقانه یکسال تحصیلی خویش را سپری نمود که فعلاً دانشکده حقوق و علوم سیاسی دارای 8 استاد به سویه های ماستر و لیسانس می باشد که عملاً یک استاد در مقطع دکترا و 4 استاد در مقطع ماستری است و برنامه های تحصیلی دانشکده فعلاً بواسطه 3 تن استادان به پیش برده می شود.

    مدت تحصیل در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار 4 سال می باشد. دو سال اول دوره تحصیلی به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروس مشترک را باهم تعقیب می نمایند. از بدو تأسیس الی  سال 1393 به شکل عمومی دانشجویان از طریق کانکور معرفی می شدند که در شروع سال سوم محصلان به دو رشته جداگانه و تخصصی تقسیم شده و به ادامه دروس شان می پرداختند؛ اما از سال 1394 بدین سو در رشته های قضا و سارنوالی و حقوق عامه و روابط بین الملل از طریق امتحان کانکور دانشجویان رشته مورد علاقه خود را انتخاب می کنن