معرفی رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

ایمیل آدرس: najibullahfaiezy@yahoo.com

نمبر موبایل: 0788837111  /0799730111

 

محترم پوهنمل نجیب الله "فایز" فرزند صفرمحمد درسال 1366هـ ،ش در قریه شاهمری ولسوالی ارگو ولایت بدخشان چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدایی  خود را در کابل و متوسط و عالی خویش را در ولایت تخار فراگرفته و درسال 1383 از لیسه ملا عبدالود شهید به درجه اول فارغ گردیده است.  نامبرده از سال 1383 الی 1386 تحصیلات خویش در رشته بینائی سنجنی  موسسه I.A.M   به درجه معادل لیسانی ادامه داده و مدت سه ماه هم به صفت معاون دفتر کندر برگ در ولایت بدخشان ایفای وظیفه نموده است و در سال 1387 وارد پوهنحی حقوق علوم سیاسی پوهنتون البیرونی شده و لیسانس خویش را در رشته  اداره و  دیپلماسی تکمیل نموده و با تلاش و زحمات فراوان درسال 1390 کادر فارغ گردیده است. موصوف بعد از فراغت جهت خدمت   گذاری صادقانه و ارتقا بخشیدن سطح علمی دانشجویان و تعهدی که نسبت به مردم و ملت خویش داشته به تاریخ 1392/4/11 در پوهنحی حقوق پوهنتون تخار به صفت استاد تقرر حاصل نمود و بعد از دوسال تدریس در ولایت تخار به در یک رقابت آزاد به برنامه پالیسی و اداره عامه پوهنتون کابل که توسط  USWDP  تمویل میشد جذب شده و به تاریخ 22/12/1396 تزیس خویش را تحت عنوان" نظارت قضائی بر اعمال اداری" دفاع نموده است.

     استاد فائز در جریان تحصیل در موسسه I.A.M در کابل همزمان انستیوت W.I.T برای مدت یک سال ادامه داده و از  مهارت  های خوبی تکنالوژی جهت پیشبرد امور اداری  و  تدریس  برخور دار است.

      وی بدلیل بلدیت داشتن به زبان انگلیسی در پوهنحی حقوق تخار تیم Jessup  را در سال 2017 رهبری نموده در سطح ملی مقام سوم را برای پوهنتون تخار کسب نموده است و استاد نجیب الله فائز با آن تیم در مسابقه بین المللی به امریکا سفر نموده و از واشنگتن دی . سی و ایالت شمالی او هایو و تعدادی پوهنتون های معتبر امریکا دیدن نموده است.

     محترم نجیب الله فائز در سال 2018 تیم رسانه های پوهنحی حقوق تخار را رهبری نموده، این تیم را در سطح ملی به نائب قهرمانی رسانده که یک دست آورد بزرگ برای پوهنتون تخار محسوب میشود.

     محترم  نجیب الله فا‌یز بعد از اخذ ماستری خویش در پوهنتون تخار دوباره استحصال وظیفه نموده، نظر به لزوم دید و اعتماد مقامات پوهنتون تخار به صفت رئیس پوهنحی حقوق علوم سیاسی پوهنتون تخار از سوی محترم پوهندوی خیر الدین " خیرخواه" به مقام وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد گردیده و پیشنهاد ایشان از سوی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم منظور گریده است. با پیروزی امارت اسلامی کشور را ترک نکرده و تعهد که به دین، وطن فرزندان وطن داشته؛ صادقانه به خدمت خود ادامه دارد. استاد فائز 4 مقاله در سطح ملی و دو مقاله در بین المللی به چاپ رسانده است. استاد فائز سه کتاب حقوق اداری1، حقوق اداری2 و اصول رهبری تالیف نموده و فعلا کاندید رتبه علمی پوهندوی بوده و در تلاش اخذ دکتورای خویش میباشد.